SEM zelf leren kan op 2 manieren


SIRIUS-SESSIE


Door het persoonlijk bijwonen van een Sirius-Sessie bij een bevoegd docent. 

Tijdens de sessie van enkele uren wordt aan de deelnemers geleerd wat SEM is en hoe het werkt.

Daarbij wordt ook ingegaan op de achtergronden van SEM.

De docent geeft een activatie door energie-overdracht.

Vragen worden door de docent beantwoord.

De kosten zijn een donatie van € 50,-- contant te betalen aan de docent bij aanvang van de sessie.


Neem contact op met een docent in de lijst van docenten voor verdere informatie. Zie onder "SEM zelf leren"


ZELFSTUDIE


Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die al kennis hebben van het werken met energie.

Via deze web-site kan de kennis worden verkregen, door enkele keren de volledige tekst van "zelfstudie" te lezen.

Er kunnen geen vragen worden gesteld.

De activatie gebeurt op afstand, na het per bank betalen van een donatie van minimaal € 10,-- (zie onder: "Donaties")


Als je wel vragen wilt stellen, dan kun je kiezen voor een Sirius-Sessie bij een docent.

Daarbij krijg je dan ook de activatie, in dat geval is de activatie op afstand niet nodig. Dat doet de docent.