SEM zelfstudie

Hieronder vind je de complete SEM zelfstudie uitleg.

Je leert

- wat SEM is

- hoe het kan worden toegepast

- verdere informatie, die van belang is. 

Om het te kunnen toepassen kun je een activatie krijgen.

Na ontvangst van een kleine donatie van minimaal € 10,- !!!...

Voor nadere info mail of bel Margareth van 't Wout, zie Contact

SEM biedt je vele mogelijkheden.

De energie van Sirius is de krachtigste energie die nu beschikbaar is.

Als je andere energie-methoden wilt leren kost dat meestal honderden tot vele duizenden Euro's. Hier leer je alles in één keer voor een donatie.

SEM zelf studie “instructie”

Algemene informatie

SEM Sirius Energie Methode is een energie methode die leeft en verder wordt ontwikkeld.

De basis blijft eenvoud en de prachtige, krachtige en fijne energie van Sirius.

Energie die altijd beschikbaar is en overal waar je bent. Zonder rituelen of symbolen is deze methode van de Nieuwe Tijd. De SEM Sirius Energie Methode bestaat sinds 2012. De energie is snel met een zeer hoge trilling en toepassing zonder grenzen.

Iedere persoon van 18+ kan SEM leren, onafhankelijk van aanleg of voor-opleiding. Ieder mens heeft de mogelijkheden al in zich. Na activatie door een energie-overdracht kun je SEM zelf toepassen. Verderop in deze instructie vind je meer informatie over de energie-overdracht.

Kenmerken van de SEM methode

- krachtige werking korte behandeltijd, 10 - 30 seconden

- eenvoudig door ieder mens zelf te leren

- direct toepasbaar

- veel mogelijkheden

- blijft je hele leven zijn werking behouden

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

SEM in de eerste plaats voor jezelf

Balans of ... Stress

Voldoening of ... Afleiding

Gezond of .... Ziek

Vertrouwen of ... Afwijzen

Plezier of ... Zorgen

Moedig of ... Angstig

Actief of ... Passief

Krachtig of ... Zwak

Is jouw leven vooral het linker of het rechter rijtje. Voor SEM maakt het niet uit.

- Is het links ..... wil je het onderhouden en daar iets voor doen ?

- Is het rechts .... wil je verbetering en er iets voor doen ?

Het antoord in beide gevallen: "leer SEM en ga het toepassen in je leven"

Wat vraagt dit van jou ?

- éénmalig een paar uurtjes om deze instructie goed te lezen

- dagelijks 1 minuut

- éénmalig donatie 

Energie healing op afstand. SEM zal zowel mentaal als fysiek bijdragen aan het welbevinden van mensen. Per keer duurt dit slechts 10-30 seconden.

Daarom vragen wij nooit geld voor SEM energie sturen op afstand.

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

De oorzaak en het ontstaan van SEM

In 2012 werden de inzichten ontvangen door Bert van der Beek, als medium.

Over de mogelijkheden hoe met deze energie NU kan worden gewerkt. Hoe het voor iedereen beschikbaar is en eenvoudig kan worden geactiveerd door een energie-overdracht. SEM is ontwikkeld door Bert op basis van die inzichten.

De activatie zorgt tevens voor hogere trilling en spirituele bewustwording. Sinds 2012 kunnen we de energie van Sirius toepassen op de wijze zoals die bij SEM wordt geleerd.

Dit heeft te maken met de "oplijning" in de kosmos.

- In 2012 begon het Waterman tijdperk, dat 2016 jaren duurt.

- Ook de periode van 25.920 jaren, ook wel het jaar van Brahma genoemd, begon een nieuwe cyclus.

- Alsmede de kosmische cyclus van 12 x die periode oftewel ruim 311.000 jaren.

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

SEM ontwikkelingen 2012 – heden

2013 en 2014 verspreiding in Noord Nederland, opleiding eerste SEM docenten

2014 plaatsing en ingebruikname grote piramide 1,69m in Langedijke

2015 inzet Facebook en verspreiding over heel Nederland

2015 start onderzoek DNA24 project

2016 verdere verspreiding

2017 ontwikkeling en verspreiding netwerk van piramides 65cm voor docenten

2017 DNA24 activatie met piramide in één keer

2018 nieuwe website met complete info

2018 vernieuwde docenten opleiding


2020 uitsluitend on-line SEM opleidingen


2023 keuze om SEM te leren bij een docent of via zelfstudie


2023 vanaf oktober wordt verspreiding en ontwikkeling van SEM voorgezet door

           Margareth van 't Wout

SEM voor iedereen en alle omstandigheden

SEM kent geen grenzen in afstand of mogelijkheden. SEM is een open energie methode. Dieren zoals honden, katten, varkens, koeien, paarden enz. , kun je energie sturen via een foto. Een behandeling met de energie kan worden gegeven op iedere afstand, aan één person of aan hele groepen tegelijk.

De activatie door de “energie overdracht” zorgt ook voor een hogere trilling en spirituele bewustwording. Voorbeelden waarvoor SEM kan worden toegepast:

- gezondheid

- intenties meesturen

- spirituele mogelijkheden

- experimenten

- onderzoek

- andere (leuke) extra mogelijkheden

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

Resultaten met SEM

Ervaringen en resultaten van mensen die hebben geleerd om SEM toe te passen:

- gezondheid algemeen

- herstel van aandoeningen

- verminderen of verdwijnen van migraine klachten

- herstel van RSI symptomen en klachten

- vermindering van bijwerkingen van chemo en bestraling

- kiespijn

- darmklachten

- verhoogde mentale kracht

- herstel van burn-out

- stoppen van haaruitval

- oog aandoeningen

- ziekten bij honden en katten herstellen

- varkens weer gezond

- koeien hersteld van ziekte

- hogere opbrengst bij graan verbouw (landbouw)

- betere kwaliteit en grotere opbrengst bij bloemenkwekerij

- succes bij solliciteren voor nieuwe baan

- snel huis verkopen - enz.…..

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

SEM Sirius Energie Methode toepassen

SIRIUS is de grootste ster die we kennen.

SEM is een krachtige en snelle energie-methode van de Nieuwe Tijd sinds 2012.

Om SEM te kunnen toepassen heb je een energie-overdracht nodig.

Op die manier wordt de energie voor iedere individuele gebruiker geactiveerd.

Zonder deze energie-overdracht is het onmogelijk om SEM toe te passen.

Toepassing van SEM in het algemeen

We verbinden ons met de energie van Sirius met chakra 6 = C6 (3e oog) Chakra 6 is op ons voorhoofd, tussen de ogen, iets hoger dan de wenkbrauwen.

Chakra 7 (C7) kruin-chakra is boven op ons hoofd.

Concentreer eerst op het eigen C6 gedurende 3 seconden. We gebruiken altijd de volgende 4 stappen om SEM toe te passen:

1. Met C6 connectie met de energie van Sirius maken

2. Met C6 kontakt maken met het doel (de ontvanger)

3. Met C6 de energie van Sirius sturen, 10 – 30 seconden

4. Dank de waker over het Sirius Stelsel

1 bepaalde persoon maximaal 1 x per dag energie sturen.

De energie vervangt nooit een eventuele diagnose of behandeling door arts of medisch specialist. Het is aanvullend.

Deel deze pagina

Nadere uitleg toepassen SEM

Voor jezelf

1. Met C6 connectie met de energie van Sirius maken

2. Ontvang de energie van Sirius in C7

3. Stuur de energie met C6 naar een plek in je lichaam die je energie wilt geven

4. Dank de waker over het Sirius Stelsel

Andere personen en doelen

1. Met C6 connectie met de energie van Sirius maken

2. Maak kontakt via je C6 met het doel,

voorbeelden:

- Verbind je met C6 van 1 persoon

- Via een lijstje met voor- en achter-namen van een groep personen 

- Via één of meerdere foto’s van mensen of dieren, zoals koeien, varkens, kippen, duiven, hond, kat, enz.

-Via een document op de computer, bijvoorbeeld een brief

- Foto van een huis dat energetisch geschoond kan worden

- De naam van een land

- enz. enz.

3. Energie van Sirius sturen (10-30 sec)

Eventueel met bepaalde intentie (dit kan alleen als je 1 persoon individueel energie stuurt of 1 doel) Voorbeelden van intenties:

- Darmen, bloedsomloop, gezwel, enz.

- Oren, hoofd

- Mentale balans

- Haaruitval, energie naar de wortels van al je haren op het hoofd sturen

Zie hierna voor meer speciale voorbeelden van intenties

4. Dank de waker over het Sirius stelsel

Bij meerdere mensen of andere doelen tegelijk geen intentie meegeven. De energie regelt dit zelf. Bij gebruik van SEM voor meerdere doelen, is het niet nodig om stap 1 en 4 te herhalen. Start met 1 x stap 1 en herhaal stap 2 en 3 voor ieder doel, daarna 1 x stap 4.

Diverse soorten intenties (voorbeelden)

Voorbeelden van intenties zijn:

- algehele gezondheid

- energie geven aan alle cellen in het lichaam

- een tumor in een specifiek gebied in het lichaam

- energie geven aan een sollicitatie brief, intentie = “uitnodiging voor gesprek”.

- een bepaald moment in de tijd, zoals tandartsbezoek, interview, operatie in het ziekenhuis.

- bij veel intenties voor 1 persoon: "alle intenties op het briefje"

Spirituele onderwerpen

- energetisch reinigen van een huis (via een foto van de buitenzijde), Entiteiten of dolende zielen gaan naar het Licht

- als je een gebouw binnen gaat, bijvoorbeeld een oude boerderij waar "iets negatiefs" of "verstorends" aanwezig is, dan zal dat dirtect verdwijnen door je krachtige energie nivo van SEM Rituelen zijn niet langer nodig

- Door energie naar landen te sturen voor het slapen gaan, kun je soms een spirituele reis gaan maken in de nacht tijdens het slapen. Je blijft in bed en je ziel zal altijd terug keren. Dit vraagt soms wat oefening.

- Voorouderlijn opschonen (éénmalig), door gebruik van de familie stamboom.

- Energie sturen naar de ziel van een overleden persoon (éénmalig).

Advies: doe één ding tegelijk. Niet al deze dingen op 1 dag, want het heeft tijd nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Experimentele intenties

Voorbeelden waar SEM naar gestuurd kan worden:

- een glas water

- een glas goedkope wijn, zal beter gaan smaken, alsof het dure wijn is

- bij het benzine tanken, de auto rijdt tot 10% zuiniger

- tijdens het koken, toxische stoffen verminderen in het voedsel

- in een restaurant alle voedsel op de hele tafel

- wensen realiseren, kies de goede formulering voor het gewenste resultaat

- stuur energie naar het verleden of de toekomst

- creatieve activiteiten zoals boek schrijven, schilderen of muziek maken

- stop met roken, stuur energie naar het vuur van de sigaret (niet ongevraagd doen)

DNA in cellen

Sirius Energie en DNA

De Sirius Energie Methode die sinds 21 november 2012 wordt verspreidt, door het aan iedereen (die dat wil) te leren toepassen, is de reden dat bij vele mensen ziekten verminderen, verdwijnen en worden voorkomen.

Door de Sirius Energie Methode toe te passen met behulp van de piramides zoals dat wordt gedaan sinds voorjaar 2017 wordt “herstelcapaciteit” van het DNA in de cellen versterkt. Ook als het herstellend vermogen (tijdelijk) was geblokkeerd. De energie van Sirius werkt rechtstreeks op de energie van het DNA in de cellen.

De werking van SEM kan ook de verklaring zijn dat velen mentale verbetering ervaren/melden, bijvoorbeeld bij een burn-out.

Wij gaan echter nog een stap verder door het (experimenteel, sinds 26-10-2017) activeren van 24 codons (in plaats van 20) van de 64 codons in het DNA. Daardoor is het zo krachtig dat alle beginnende verstoringen, die zich in een later stadium zouden manifesteren in de vorm van ziekte-processen, tijdig worden “gecorrigeerd”

Zie ook de boeken van Drunvalo Melchizedek over ervaringen met DNA waarbij 24 codons actief zijn. Hij schreef: "Bij kinderen in USA die AIDS hadden werd het immun systeem zo sterk dat AIDS verdween en dat zij nooit meer ziek werden".

DNA en wetenschap

De Duitse professor F.A. Popp (1938-2018) heeft veel onderzoek gedaan naar ondermeer biofotonen. Het gaat er daarbij om dat het DNA van celkernen de bron bevatten van biofotonen-straling. De celprocessen worden gereguleerd door zwakke coherente Electro Magnetische straling. Popp beschrijft ook het zogenaamde “foto repair effect”dat bij alle biologische organismen aantoonbaar is. Dit verschijnsel komt hierop neer, dat een beschadigde cel, zich in korte tijd weer herstelt nadat het met een zeer zwakke dosis door het DNA uitgezonden UV-straling bestraald wordt. Er is heel veel meer info te vinden over prof. Popp op internet.

Deze uitleg over DNA, foto-repair en electro-magnetische straling maken duidelijk dat herstel van “verstoringen” in cellen mogelijk is. Soms blokkeert het herstellend vermogen, aldus Popp..

DNA en het immuun systeem van mensen

Het herstellend vermogen in ieder mens zorgt in veel gevallen dat aandoeningen verdwijnen en dat we weer gezond verder leven. Het is echter niet altijd in staat om alles op te lossen, een aandoening is nog niet merkbaar. Er is echter al iets gaande in het lichaam. Alleen als symptomen duidelijk zijn, gaan we naar een dokter.

DNA24 versterking van immuun systeem met SEM

DNA24 project voor versterking van het immuun systeem

Het onderzoek project begon in 2017 en is eind 2021 gestopt.

Het onderzoek project was bedoeld om het immuun system te versterken bij mensen zodanig, dat 24 codons in het DNA worden geactiveerd. De Sirius Energie Methode SEM wordt toegepast om dit te bereiken.

Met 24 actieve codons in het DNA zal het immuun systeem zo krachtig zijn dat aandoeningen geen kans hebben. Voor het ziekte proces begint, zal het immuun system het al hebben opgelost.

Sinds het voorjaar van 2017 hebben diverse SEM docenten een piramide van karton ontvangen met daarop een afbeelding, met een zijde van 65cm. De piramide kan in de kamer worden geplaatst op de tafel. Maandelijks wordt het netwerk van alle piramides geactiveerd. Zo wordt met alle mensen samen een grote versterkings-kracht gecreëerd.

Deelname aan de maandelijkse meditaties op afstand

Om mee te doen is het nodig om SEM te leren toepassen via een zelfstudie-pakket. Zo wordt geleerd wat SEM is en hoe het kan worden toegepast. Mensen kiezen zelf of ze hieraan willen deelnemen.

Meditatie met gebruik van het netwerk van piramides

Met gebruik van het network van piramides wordt maandelijks, kort voor Nieuwe Maan, energie gestuurd naar diverse doelen. Zie de SEM website voor datums en tijd. De piramides zijn bedoeld voor groeps-meditaties en individuele toepassing.

Piramide Netwerk

Het SEM piramide-netwerk is in 2017 gevormd, verspreid over heel Nederland. Iedereen die heeft geleerd om SEM toe te passen kan individueel meedoen.

Individuele gebuikers kunnen verbinding maken met het piramide-netwerk via een foto. Deze kan staan op smartphone, Laptop or PC. Printen is niet nodig.

Piramides als energie versterkers

We noemen het piramides, maar eigenlijk is de naam een tetraeder, omdat deze 3 zijden heeft, terwijl een piramide 4 zijden heeft. Het sturen van Sirius energie via de kartonnen piramide van 65cm, gecombineerd met de aluminium piramide van 169cm in Langedijke (Friesland) heeft de volgende kracht:

- Versterking via piramide 65 cm = 500 x (dit is de voorversterker)

- Versterking via piramide 169 cm = 9000 x (dat is de eind-versterker)

- Voorbeeld: 3 personen + 9 zielen = 12x12x500x9000 = 648 miljoen keer versterkt in totaal.

Piramide-meditaties voor iedereen die SEM kan toepassen

De maandelijkse piramide meditaties worden gehouden op een avond kort voor de Nieuwe Maan. Zie datums en tijd op de SEM website.

Het hele netwerk van piramides wordt 1 x per maand geactiveerd door de groep in Langedijke (Frl)

Zo doe je zelf mee….

Maak kontakt met het midden van de piramide via C6

1 met C6 contact maken met de energie van Sirius

2 met C6 contact maken via de foto van de piramide met het netwerk van piramides

3 met C6 contact maken met de ziel van alle mensen die meedoen en hun Helpers

4 ontvang de energie van Sirius voor jezelf via midden piramide in jouw C6

5 Stuur met C6 via midden van de piramide energie van Sirius naar de kern van de aarde

Volgende doel, zelf kiezen

Volgende doel, zelf kiezen Enz. Enz.

7 dank de waker over het Sirius Stelsel

Indien nodig zal de Sirius Helper de kracht aanpassen, voor de nodige bescherming. (en is altijd aanwezig).

Donatie voor activatie

Nu weet je dat SEM je vele mogelijkheden biedt om de Sirius Energie toe te passen voor jezelf, voor anderen die je op deze wijze wilt helpen en vele andere mogelijkheden.

Je kunt SEM toepassen na de energie overdracht die je krijgt na ontvangst van je donatie van Minimaal € 10,- “SEM DONATIE, jouw naam: ………”


Donaties worden gebruikt voor kosten van verdere ontwikkeling en onderzoek.

Activatie door Energie overdracht

Zo vaak als nodig wordt dagelijks, wekelijks of maandelijks de activatie gedaan voor de mensen die, door deze zelfstudie SEM hebben geleerd en een donatie hebben betaald voor de activatie.

(extra) voordelen van de energie-overdracht:

- Chakra 6 draait sneller.

- Door regelmatig gebruik van C6, worden 2 kliertjes in je hoofd, energetisch met elkaar verbonden. Daardoor wordt je verouderings-proces verminderd en kun je er jonger gaan uitzien.

- chakra’s C2 tot C7 zijn 100% open. Door opening van de chakra’s voor 100 %, zal straling geen negatieve invloed meer hebben. Soms kunnen mensen nog wel straling voelen, maar zonder de nadelige gevolgen. Bijvoorbeeld van zendmasten, TV, computer, smartphone.

- Voor hoe lang ?? Voor de rest van je leven, zelfs als je SEM niet toepast.

Iedereen krijgt bij de activatie een extra Sirius Helper.

Vertel het ook aan anderen

Ken je mensen die ook interesse hebben om SEM zelf te leren toepassen stuur hen dan de naam van de web-site

www.siriusenergiemethode.nl

Sirius Stelsel

Sirius speelde een rol in vrijwel alle oude beschavingen. Het Sirius Stelsel omvat naast 3 zonnen ook 29 planeten. Het Sirius Stelsel en ons Zonnestelsel horen bij elkaar als broer en zus.

In Oud-Egypte werd op 25 juli (dag buiten de tijd), het nieuwe jaar gevierd. Dat is in de weken als Sirius samen met de Zon opkomt.

In vroeger tijden en ook in 1947 hebben wezens van Sirius de aarde bezocht.

Roswell incident

Wezens van Sirius hebben de aarde bezocht volgens verschillende bronnen. Gegevens over deze bezoeken werden lange tijd geheim gehouden door overheids instellingen in diverse landen.

Sinds enkele jaren wordt meer en meer informatie openbaar via TV en internet.

Het begon allemaal in juli 1947, dit is nu bekend als het Roswell incident. Roswell ligt in de staat New Mexico in USA. Na de inzichten die ik in 2012 ontving van Hogere Wezens, heb ik op diverse manieren meer informatie hierover gevonden en vernomen:

In 2014: Een boek waarin de crash van de UFO op 4 juli 1947 werd beschreven.

In 2015: Op internet vond ik een interview met een oude man van 90+ die vertelde dat hij in de regering zat in die tijd en dat niemand over de crash mocht spreken.

In 2017: Ik ontmoette een Nederlandse vrouw die in Roswell was geweest tussen 1970 en 1980. Zij voelde in Roswell een speciale energie en sprak ter plaatse mensen die er van wisten.

In 2017: Op de zender History TV kochten mensen oude spullen die te maken hadden met de landing van de Aliëns in 1947.

In 2018: Verschillende TV programma’s over oude tijden en Aliëns.

GEZONDHEID aanvullende informatie

Structuur

Ieder object in het Universum heeft zijn eigen structuur, inclusief de mens. Men kan stellen dat de informatie-structuur het belangrijkst is en dat het menselijk lichaam afhankelijk is van de electromagnetische sturing van de structuur.

Iedere cel in het menselijk lichaam straalt in de vorm van een licht electromagnetische bol. Deze straling omvat informatie omtrent hoe de cellen functioneren, afhankelijk van hoe zij met elkaar communiceren. Gezonde cellen communiceren perfect met elkaar.

Ieder mens zend vanuit het gehele lichaam een electromagnetische straling uit, deze omvat informatie net als de gewone radio, TV en ieder ander technisch apparaat dat informatie-dragende golven uitzend, terwijl de informatie zelf lagere frekwenties heeft. Alle organen in het menselijk lichaam hebben hun eigen informatie frekwentie.

De eerste stap van ziekte is een verstoring van de resonantie tussen de cellen en tussen de verschillende organen van het lichaam. Een ziekte die min of meer ernstig is, kan ontstaan wanneer de communicatie ernstig verstoord of verbroken is. Alle levende organismen zijn afhankelijk van een goed functionerende interne en externe communicatie. Quantum geneeswijzen leren ons dat we communicatie-wezens zijn.

Verstoringen

Welke verstoringen kunnen optreden in de informatie frekwenties?

Waarom komen ze voor ?

Onze eigen gedachten kunnen de informatie frekwenties verstoren en we beïnvloeden onze eigen organen als we daarmee in resonantie komen. Maar hoe ontstaat resonantie met ons lichaam ? Natuurlijk met behulp van emoties. Als iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de maag en dit vaak genoeg doet, zal dit eventueel het maag-darm-kanaal verstoren. Zorgen zijn tegelijkertijd emoties en zelfs informatie, als zij gedurende langere tijd voortduren, kunnen ze ziekte tot gevolg hebben. Negatieve gedachten over jezelf en je lichaam veroorzaken sterke emoties. Dit is de oorzaak dat wanneer gedachten met angst worden vermengd, dit een negatieve invloed heeft op onze structuur en zij onbewust in resonantie komen met de organen in het lichaam en dat er problemen kunnen ontstaan. Het is uiterst belangrijk dat iedereen bewust is van dit feit. Onze eigen gedachten hebben de grootste invloed op onze eigen gezondheid, zij kunnen onze informatie structuur verstoren.

Relaties en communicatie met anderen is natuurlijk ook informatie. Als je een conflict hebt met anderen, dan vormt dat informatie die je pijn doet. De media vormen een andere bron van verstoring. In de media is de informatie niet altijd positief en wordt op een manier gepubliceerd om mensen bang te maken. We worden in onze moderne maatschappij voortdurend overspoeld met magnetische straling of we het willen of niet. Het is heel belangrijk dat we ons sterk maken tegen technologische frekwenties.

Waarom worden de ouderen en jongeren getroffen ? Omdat zij een zachte structuur hebben. Hoe sterker het contact tussen de cellen des te beter men het aankan.

SEM verandert je leven

Door dagelijks SEM aan jezelf te geven, kun je in max. 30 seconden bijdragen om je gezondheid op peil te houden.

De energie gaat naar de cellen in je lichaam en op die manier wordt het herstellend vermogen sterker.

Het is dus niet alleen bedoeld voor mensen die aandoeningen hebben of ziek zijn. In die gevallen kan het toepassen van SEM wel bijdragen aan het herstel. SEM draagt ook bij aan je mentale kracht, waardoor je minder last zult hebben van stress en minder piekert over van alles. Door bewust met SEM bezig te zijn voor jezelf en anderen krijg je ook een positieve mind-set.

Met SEM kun je ook bijdragen aan een betere wereld, door het toe te passen voor situaties, dieren en planten, de aarde, de kosmos. Als je dat doet zul je merken dat je er veel voldoening voor terug krijgt en dat het leven mooier wordt. SEM is boeiend om te leren.

Als deel van je leven kan het voor jou een positieve stap zijn op je levenspad, ga het ervaren.

Keuzes maken

Er zijn veel keuzes te maken in het leven. Iedere keuze die je maakt heeft gevolgen voor jou en soms ook voor andere mensen. Als je daar bewust mee om gaat dan kun je veel zelf bepalen. Denk maar eens na over:

- met welke mensen heb je contact

- geven je activiteiten jou voldoening

- is er voldoende ontspanning

- zorg je goed voor jezelf

- eet je bewust en gezond

- krijg je voldoende beweging en frisse lucht

- kies je zelf of laat je een ander voor jou kiezen

Zonsverduistering 1999, inzichten en boodschappen

In 1999 was the laatste grote zonsverduistering, die als gedeeltelijke verduistering te zien was in Nederland. In Frankrijk, bijvoorbeeld, was de verduistering volledig , evenals in veel andere landen in Europa en het Midden-Oosten.

Vóór 1999 was ik druk met zonsverduisteringen en ik las vele voorspellingen over te verwachten rampen. Ook over het kantelen van de aarde. Exact 1 jaar voor de verduistering, 11 augustus 1998, begon ik met een spiritueel centrum in Nederland in Apeldoorn, met de naam Direct Centre.

De periode na de verduistering in 1999

Na de verduistering heb ik geleerd dat de rampen niet gebeurden tijdens de zonsverduistering maar in de periode er na. Het begon op 17 augustus 1999 met de grote aardbeving in Turkije. Met een kleine groep mensen stuurden we na de aardbeving energie naar Turkije om de slachtoffers te helpen.

Toen hoorde ik in mijn hoofd Griekenland (3x). Ik begreep het niet en vroeg aan de aanwezigen of zij iets wisten of er in Griekenland iets aan de hand was, niemand…... De volgende dag was de aardbeving in Griekenland… ik begreep toen dat ik vooraf gewaarschuwd was.

Nog vele natuurrampen volgden in de periode daarna. We konden dus niet alles voorkomen, maar ik had het gevoel dat we wel de gevolgen wat konden verzachten. Ik hoorde tijdens meditatie regelmatig namen van landen, waarna wij preventief energie stuurden.

Inzichten en boodschappen

Een periode van 2 jaar volgde met veel inzichten en boodschappen die ik ontving van Hogere Wezens. Ze werden op band opgenomen en daarna uitgewerkt op de computer door mijzelf. Ik raakte vaak in trance in die tijd. In 2004 schreef ik een boek waarin alle boodschappen werden opgenomen (niet meer te koop).

Vanuit de ontvangen boodschappen ontwikkelde ik ondermeer een behandelmethode voor RSI klachten van mensen die veel met de computer werken. Vele honderden mensen werden van de klachten afgeholpen en bij velen verminderden de klachten ook sterk. De behandelingen gaf ik bij grote bedrijven aan hun medewerkers. Het was een grote verandering in mijn leven.

Zonsverduistering 2015

Op 18 maart 2015, heeft een groep mensen gemediteerd rond de aluminium piramide in mijn tuin. In Langedijke (Frl). Allemaal mensen die met SEM kunnen werken. De 3 zijdige piramide werd geplaatst begin 2014. De gegevens over afmetingen ontving ik in meditaties rond 2003.

De piramide versterkt de energie.

Gebaseerd op de ervaringen van 1999 weet ik dat in de periode na een zonsverduistering natuur rampen kunnen plaats hebben op de “schaduwstreep” die over de aarde valt tijdens de verduistering.

Sinds 2015 sturen we bij iedere 100% zonsverduistering de energie naar het gebied van de schaduwstreep. Sindsdien zijn er voor zover bekend geen rampen meer geweest op de schaduwstreep na de betreffende zonsverduisteringen. Gegevens over komende verduisteringen zijn op internet te vinden.